Kesko jälleen Suomen paras vastuullisuusraportoija

Finanssisektori entistä innokkaampi raportoimaan vastuullisuudestaan

  • Keskon raportti myös kansalaisjärjestön valinta vuoden parhaaksi raportiksi
  • Kunniamaininta Nordean yhteiskuntavastuuraportille, joka oli myös median valinta vuoden parhaaksi raportiksi
  • Julkisen sektorin sarjan voitti Finavia
  • Outotecin raportti sijoittajan ja Metsä Groupin raportti opiskelijoiden valinta parhaaksi raportiksi

Kesko Oyj:n Yhteiskuntavastuun raportti 2013 on valittu Suomen parhaaksi tämän vuoden vastuullisuusraportointikilpailussa, raportti on samalla kilpailun yleisen sarjan voittaja. Kilpailussa jo monesti palkittu Kesko sai palkinnon nyt toisena vuotena peräkkäin ja oli toistamiseen myös kansalaisjärjestön suosikkiraportti. 19. kertaa järjestetyn kilpailun palkinnot jaettiin tänään Helsingissä Pörssitalolla järjestetyssä tilaisuudessa.

Kilpailutuomariston mukaan Keskon raportti tarjoaa lukijalleen sekä runsaasti olennaista tietoa vastuullisesta toiminnastaan että visuaalisen kokemuksen ollen samalla selkeä ja helppokäyttöinen. Verkosta helposti saatavana raportti puhuttelee myös laajempaa yleisöä. Kesko on raportoinut poikkeuksellisen hyvin ja kattavasti sosiaalisesta ja taloudellisesta vastuustaan ja huomioinut raportissaan myös toimintansa epäsuorat taloudelliset vaikutukset.

Finanssisektorin kiinnostus vastuullisuusraportointia kohtaan kasvussa

Kilpailutuomariston kunniamaininnan sai Nordea, joka nousi ensimmäistä kertaa 10 parhaan raportoijan joukkoon. Kymmenen kärjen tuntumaan sijoittui myös muita saman toimialan yritysten raportteja, mikä tuomariston mukaan on merkki siitä, että finanssisektori on entistä innokkaampi raportoimaan vastuullisuudestaan.

”Tänä vuonna oli ilahduttavaa huomata, että finanssisektorilla on selvästi alettu panostaa vastuullisuusraportointiin täysin uudella tavalla. Yhteiskunnan keskeisinä toimijoina finanssialan yritykset ovat vastuullisuusraportoijina tärkeä esimerkki muille yrityksille, ja toki raportointi on yrityksille itselleen mahdollisuus lisätä läpinäkyvyyttä ja rakentaa mainetta alansa vastuullisena toimijana”, sanoo kilpailun järjestäjäryhmän puheenjohtaja Sirpa Juutinen.

”Toinen huomio tämän kilpailusta on, että vain harva yritys pystyi parantamaan raporttiaan edelliseen vuoteen verrattuna, mutta jokunen huima nousija joukossa oli” Juutinen jatkaa.

Julkisen sektorin voitti Finavia, jonka raportti oli edellisvuoteen verrattuna merkittävästi kattavampi. Pk-yritysten sarjassa ei tänä vuonna jaettu palkintoa, koska kilpailijoita oli vain yksi.

Voittajat valitsi kilpailun järjestäjäryhmä, johon kuuluivat tänä vuonna Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, KHT-yhdistys, Nasdaq Helsinki, työ- ja elinkeinoministeriö, Ympäristöjohtamisen yhdistys, ympäristöministeriö ja Yritysvastuuverkosto FIBS. Kilpailutuomariston puheenjohtajan toimi edellisvuoden tapaan hallitusammattilainen Carola Teir-Lehtinen.

Kilpailussa arvioitiin kaikkiaan 138 vuotta 2013 koskevaa raporttia, näistä 120 oli Helsingin pörssissä listattuja yrityksiä. Valtaosa raporteista sijoittui yleisen kilpailusarjaan. Voittajavalinnat tehtiin 10 eniten pisteitä saaneiden raporttien joukosta. Pisteytyksestä vastasi neljän tilintarkastusyhtiön edustajista koostuva riippumaton arviointiryhmä. Pisteytys tehtiin kansainväliseen GRI:n G3-raportointiohjeistoon pohjautuvan arviointikriteeristön perusteella. Kilpailun painopisteenä oli tällä kertaa toiminnan vaikutusten raportointi, mikä sisältää niin resurssitehokkuuden kuin taloudellisen vastuun kysymykset.

Epäkohtien avoin käsittely, vastuullisuuden linkitys perusliiketoimintaan, poikkeuksellinen mielenkiintoisuus ja visuaalisuus Lukijan valinnan tekijöiden palkitsemisperusteluina

Kilpailutuomariston lisäksi myös vastuullisuusraporttien keskeiset lukijaryhmät eli sijoittajien, median ja järjestöjen edustajat sekä tulevaisuuden päättäjiä edustavat opiskelijat palkitsivat kilpailussa suosikkiraporttinsa kymmenen eniten pisteitä saaneiden raporttien joukosta edellisvuosien tyyliin. Lukijan valinnan tekijöiden valintaperusteina ovat kunkin työn ja intressien kannalta olennaiset tekijät.

Kansalaisjärjestön valinnasta tänä vuonna vastannut Akavan asiantuntija Elina Moisio kiitti palkitsemaansa Keskon raporttia helppokäyttöisyydestä, minkä lisäksi Moision valintaan vaikutti erityisesti Keskon avoin tapa käsitellä Finnwatchin vuonna 2013 esille nostamia epäkohtia thaimaalaisilla ananasmehu- ja tonnikalatehtailla sekä epäkohtia korjaavien toimenpiteiden hyvä kuvailu.

Median valinnasta tänä vuonna vastannut Helsingin Sanomien taloustoimituksen esimies Marko Junkkari valitsi Nordean raportin vuoden parhaaksi, ja antoi erityiskiitosta siitä, että vastuullisuus linkitetään tiiviisti yhtiön perusliiketoimintaan. Junkkari arvosti myös sitä, miten laajasti raportissa esitellään henkilöstöä koskevat tiedot alueellisesti eriteltynä: sukupuolijakauma ja mm. ammattiliittoon kuulumisaste.

Sijoittajan valinnasta vastannut Inderesin pääanalyytikko Sauli Vilén palkitsi parhaana raporttina Outotecin raportin, joka on Vilénin mukaan poikkeuksellisen mielenkiintoinen ja helppolukuinen ja kertoo yhtiön toiminnasta läpinäkyvästi, minkä ansiosta yhtiön viesti ei jää pelkästään korulauseiden ja näennäisesti tärkeiden asioiden varaan.

Aalto yliopiston, Haaga-Helian, Hankenin, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun ja Turun kauppakorkeakoulun edustajista koostuva 30 opiskelijan ryhmä palkitsi parhaana raportoijana Metsä Groupin, jonka raporttia kuvailtiin erityisen selkeäksi ja houkuttelevaksi monipuolisine tilastoineen ja kuvineen. Opiskelijat pitivät raporttia myös visuaalisesti helposti lähestyttävänä, minkä ansiosta se voi saavuttaa myös laajemman lukijakunnan.

Top 10 ja Top 20 raportoijat

Piste-erot kilpailussa kärkeen sijoittuneiden vastuullisuusraporttien välillä ovat olleet erittäin pienet viime vuosina. Sama suuntaus jatkui tänä vuonna, ja kymmenen parhaan raportoijan joukkoon oli entistä enemmän pyrkijöitä. Tästä syystä kilpailutuomaristo päätti tänä vuonna julkistaa myös top 20 raportoijat, ja antaa näin tunnustusta yrityksille hyvin tehdystä työstä.

Tämän vuoden kilpailussa 10 eniten pisteitä saanutta raportoijaa olivat palkittujen Keskon, Nordean, Outotecin ja Metsä Groupin lisäksi (aakkosjärjestyksessä) Fortum, Metso, Neste Oil, Outokumpu, Stora Enso ja Wärtsilä.

Sijoille 11-20 ylsivät (aakkosjärjestyksessä) Ahlstrom, Finnair, Kemira, Kone, Lassila&Tikanoja, Nokia, OP-Pohjola, Technopolis, TeliaSonera ja UPM-Kymmene.

Suomen vastuullisuusraportointikilpailu on järjestetty vuodesta 1996 lähtien. Kilpailun tavoitteena on tarkastella vastuullisuusraportoinnin nykytilaa ja kehityspiirteitä sekä innostaa kaikkia yrityksiä ja organisaatioita raportoimaan vastuullisuudestaan. Kilpailussa arvioidaan yksinomaan yritysten yhteiskuntavastuullisuutta koskevaa raportointia, ei niiden vastuullisuutta muilla perustein.

Kaikki palkitut raportit löytyvät Yritysvastuuverkosto FIBSin verkkosivuilta osoitteesta www.fibsry.fi, josta löytyy tietoa myös aikaisempina vuosina palkituista yrityksistä.

Lisätietoja:

Sirpa Juutinen, kilpailun järjestäjäryhmän puheenjohtaja, puh. 040 578 2615, sirpa.juutinen(at)fi.pwc.com

Voit lukea Suomen vastuullisuusraportointikilpailun 2014 yhteenvetoraportin täältä.