YJY – Föreningen för miljöledarskap

Föreningen för miljöledarskap, förkortad YJY på finska, grundades 1996. Föreningens mål är att utveckla miljöledarskap och stärka medlemskårens yrkeskunskaper. Miljöledning är ett synsätt där organisationer beaktar kunders och andra intressegruppers förväntningar, ock också samhällets och medborgarnas åsikter.

Föreningen ordnar flera seminarier och exkursioner varje år för sina medlemmar, och då behandlas den senaste utvecklingen inom miljöledarskap. YJY delar också ut pris åt förtjänta företag och studerande. Föreningen har både individuella och företagmedlemmar.