YJY

Ympäristöjohtamisen yhdistys ry, eli tuttavallisemmin YJY, yhdistää ympäristö- ja vastuullisuusjohtamisen ammattilaiset. Vuonna 1996 perustetun YJYn tavoitteena on edistää ympäristö- ja vastuullisuusjohtamista Suomessa edistämällä jäsentensä ammattitaitoa ja verkostoitumista.

Toimintamme keskiössä ovat erilaiset jäsentilaisuudet. Järjestämme jäsenillemme vuosittain yritysvierailuja, seminaareja ja keskustelutilaisuuksia vastuullisuuden teemoihin liittyen. Lisäksi olemme mukana vastuullisuusraportointikilpailun tuomaristossa ja palkitsemme joka toinen vuosi ansioituneita opinnäytetöitä.

YJYllä on 300 henkilöjäsentä ja kymmenkunta kannatusjäsentä. Jäsenemme työskentelevät tyypillisesti ympäristöasioiden ja vastuullisuuden johtamiseen liittyvissä tehtävissä eri aloilla. Toimintamme painopiste on pääkaupunkiseudulla, jonka lisäksi järjestämme verkkotapahtumia.

Yhdistyksen säännöt löydät täältä.

Hallitus 2022

Hilkka 

Yjyn jäsen Hilkka

Hilkka Korte haluaa puheenjohtajan ominaisuudessa kehittää aktiivisesti YJYn toimintaa yhdessä sidosryhmien kanssa. Hilkka näkee, että vastuullisuuskentässä tapahtuu nyt nopeasti suuria muutoksia, mikä tarjoaa hedelmällisen lähtökohdan mielenkiintoisille tapahtumille ja keskusteluille YJYn jäsenistön kesken. Hilkkaa kiinnostaa erityisesti kestävien toimintamallien kehittäminen sektorirajat ylittävällä yhteistyöllä. Hilkasta parasta on järvessä uinti kesäiltoina.

yjy.puheenjohtaja@gmail.com
041 436 9884
Hilkka LinkedInissä

Johanna 

Johanna Pentjärvi on YJYn hallituksen jäsen. Johannaa kiinnostaa erityisesti teollisuuden vastuullisuus ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen monipuoliset keinot. YJYyn innosti mukaan mielenkiintoiset ihmiset, sekä mahdollisuus keskustella ja oppia kestävän kehityksen teemoista laaja-alaisesti. Talvisin Johannan löytää lumileikeistä ja kesäisin ulkoa juoksemasta.

Ayla

Ayla Dinçay on YJYn hallituksen jäsen. YJYssä Ayla haluaa käydä haastavia keskusteluja yritysvastuun vaikuttavuudesta, yhteiskunnallisuudesta ja siitä, mihin vastuullisuus on menossa. Työkseen Ayla edistää vastuullisuus- ja ympäristöteemoja rakennusalalla. Vapaa-ajalla Ayla ränttäilee yhteiskunnallisista aiheista, touhuaa kahden lapinkoiran kanssa tai roikkuu kiipeilyseinällä.

Ayla LinkedInissä

Inari Laveri

I

Inari Laveri on hallituksen jäsen. YJYssä häntä kiinnostavat vastuullisuuskentän edistäminen sekä keskustelut laaja-alaisen osaajajoukon kesken. Inari tuntee erityisesti tekstiilien kiertotaloutta ja haluaa sukeltaa syvemmälle esimerkiksi yritysvastuuseen ja sen raportointiin. Vapaa-ajallaan Inari latautuu neuloen tai liikkuen luonnossa koiran kanssa.

Inari LinkedInissä

Annika

Annika Liikamaa on YJYn hallituksen uusi jäsen. Annikaa kiinnostaa verkostoituminen vastuullisuusalan osaajien kanssa sekä osaamisen kehittäminen eri vastuullisuuden osa-aloilla. Lähellä sydäntä on erityisesti pk-yrityksien vastuullisuus sekä maatalouden vastuullinen liiketoiminta. Vapaa-ajalla Annika nauttii puutarhan hoidosta sekä luonnossa oleilusta.

Annika LinkedInissa

Riitta

Riitta Viikala on YJYn hallituksen varajäsen. Riittaa kiinnostaa teollisuuden ympäristövastuut ja työturvallisuus sekä laajemmalla tasolla vihreän siirtymän aikaansaamat muutokset liiketoimintoihin ja kulutustottumuksiin. YJYn toiminnassa mukana oleminen mahdollistaa tiiviin kosketuspinnan meneillään olevaan nopeaan muutokseen sekä verkostoitumisen alan ammattilaisten kanssa. Riitan vapaa-aika kuluu kaikenlaisen liikunnan parissa.

Riitta LinkedInissä

Leena

Leena Virkki on YJYn hallituksen varajäsen. Leena on koulutukseltaan geologi ja kiinnostunut erityisesti kiertotaloudesta ja siihen liittyvistä vastuullisuusteemoista. YJYn toimintaan Leena lähti mukaan päästäkseen seuraamaan ja toimimaan kentän nopeassa muutoksessa ja verkostoitumaan laajasti ympäristöalan osaajien kanssa. Vapaa-ajallaan Leena muodostelmaluistelee ja ompelee.

Leena LinkedInissä

Toimihenkilöt

Hanna

Hanna Duraku on YJYn taloudenhoitaja jo kolmatta vuotta. Hanna on aiemmin toiminut YJYn toiminnantarkastajana ja nyt aktiivisemmin mukaan yhdistyksen toimintaan. YJYn kautta Hanna kasvattaa verkostojaan ja kuulee aina uutta vastuullisuuden saralla. Hanna työskentelee ympäristövastaavana yksityisellä sektorilla.

yjy.taloudenhoitaja@gmail.com
Hanna LinkedInissä