Vastuullisuusraportointikilpailu kiinnittää huomion yritysten ilmastonmuutoksen, biodiversiteetin ja ihmisoikeuksien raportointiin

Suomalaisten organisaatioiden ympäristövastuun, sosiaaliseen vastuun ja hyvän hallintotavan raportointia kehittävän Vastuullisuusraportointikilpailun ilmoittautuminen on avoinna yrityksille ja julkishallinnon organisaatioille 31.5. saakka. Kilpailu on antanut tunnustusta Suomen parhaiden raporttien tekijöille jo 25 vuoden ajan. Vuoden 2021 kilpailussa tuomariston puheenjohtajana toimii Sitran Jyrki Katainen. 

 

”Kiertotalous ja datatalous ovat kaksi globaalin talouden tulevaisuuden trendiä, jotka jokaisen yrityksen täytyy ottaa huomioon. Myös luonnon monimuotoisuus nousee yhä vahvemmin yritysten agendalle. Vastuullisuusraportointikilpailu kannustaa yrityksiä ottamaan nämä trendit liiketoimintansa ytimeen”, sanoo Jyrki Katainen, Sitran yliasiamies ja Vastuullisuusraportointikilpailun tuomariston puheenjohtaja. 

Yritysten ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvän raportoinnin laatu ja tietojen varmentamisen merkitys on viime vuosina kasvanut, kun yritysten vastuullismittareita käytetään aikaisempaa laajemmin päätöksenteon taustana. Myös raportointia koskevaan sääntely on muutoksessa. 

”Kiinnostus yritysten kestävyyden raportointia kohtaa on kasvanut eri sidosryhmien keskuudessa voimakkaasti ja raportit vaikuttavat yhä enemmän esimerkiksi rahoituspäätöksiin ja yritysjärjestelyihin. EU:n ehdotetut lainsäädännölliset muutokset ulottavat raportoinnin ja varmentamisen vaatimukset aikaisempaa useampiin yrityksiin. Jos vastuullisuuden raportointiin ei ole yrityksessä vielä kiinnitetty huomiota, nyt on aika toimia”, sanoo Jani Alenius, Vastuullisuusraportointikilpailun järjestäjäryhmän puheenjohtaja. 

 

Fokuksessa ilmastonmuutoksen, biodiversiteetin ja ihmisoikeuksien raportointi 

Vuoden 2021 Vastuullisuusraportointikilpailun erityisteemat ovat ilmastonmuutokseen liittyvien liiketoimintariskien ja -mahdollisuuksien raportointi, biodiversiteetti, sekä ihmisoikeudet ja haavoittuvassa asemassa olevat työntekijät. 

”Kilpailu tarjoaa yrityksille erinomaisen mahdollisuuden saada asiantuntijapalautetta vastuullisuusraportista ja vinkkejä sen kehittämiseen. Tämän vuoden teemat auttavat yrityksiä kiinnittämään huomion vastuullisuustyön ajankohtaisiin haasteisiin”, sanoo Piia Vaittinen, kilpailun koordinaattori. 

Kilpailuun osallistutaan itsearviointilomakkeella, jonka pisteytyksen vahvistaa riippumaton tilintarkastaryhmä. Lopulliset voittajat valitsee Jyrki Kataisen johtama tuomaristo. Kilpailun voittajat julkistetaan syksyllä palkintojenjakotilaisuudessa. Kilpailuun voivat osallistua sekä yksityisen sektorin yritykset että julkishallinnon organisaatiot. 

”Kilpailun voitto ja kunniamaininnat antavat parhaille raporteille ansaittua tunnustusta, joka arvostavat myös yritysten sidosryhmät. Kaikki kilpailuun osallistuvat yritykset saavat arvokasta palautetta omasta raportoinnistaan alan asiantuntijoilta”, kertoo Piia Vaittinen. 

 

Vastuullisuusraportointikilpailu on edistänyt suomalaisyritysten raportointia jo 25 vuotta 

Vuosittain järjestettävässä vastuullisuusraportointikilpailussa palkitaan Suomen parhaat vastuullisuusraportit. Kilpailun kehittää yritysten vastuullisuustyötä ja -raportointia, tuo esiin hyviä käytäntöjä ja antaa tunnustusta erityisen ansioituneille vastuullisuusraportoijille. Kilpailu on kaikille avoin ja ilmainen, ja se on järjestetty vuodesta 1996 alkaen. Tämän vuoden kilpailun voi osallistua 31.5.2021 saakka. 

Kilpailu järjestettiin viimeksi vuonna 2019. Silloin kokonaiskilpailun voitti Stora Enso Oyj, Vuoden nousija -kunniamaininnan sai Tokmanni Oy, Ilmastonmuutos-sarjan voitti Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Arvonluonti-sarjan Martela Oyj. 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen kilpailuun Suomen Tilitarkastajat ry:n sivuilta. 

 

Lisätietoja: 

Jani Alenius, Vastuullisuusraportointikilpailun järjestäjäryhmän puheenjohtaja, EY:n ympäristö- ja yritysvastuupalveluiden johtaja, Jani.Alenius@fi.ey.com, p. 050 598 2750 

Piia Vaittinen, Vastuullisuusraportointikilpailun koordinaattori, vastuullisuus@tilintarkastajat.fi, p. 045 343 1117 

 

Vastuullisuusraportointikilpailun järjestävät Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Aalto Sustainability, Climate Leadership Coalition ry, Yritysvastuuverkosto FIBS ry, Vastuullisen sijoittamisen yhdistys Finsif ry, Hanken, Nasdaq Helsinki, Suomen Tilintarkastajat ry, työ- ja elinkeinoministeriö, Ympäristöjohtamisen yhdistys YJY ry ja ympäristöministeriö. Sitra toimii kilpailun yhteistyökumppanina.