YJYn opinnäytetyökilpailu

Ympäristöjohtamisen yhdistys ry (YJY) palkitsee ympäristöjohtamista käsitteleviä korkeatasoisia opinnäytetutkimuksia jälleen tänä vuonna. Palkintoja jaetaan kahdessa sarjassa:

• yliopistojen sarja (pro gradu-tutkielmat, diplomityöt)
• ammattikorkeakoulujen sarja.

Palkinnon suuruus on 1000 euroa molemmissa sarjoissa. Palkittavat julkistetaan Ympäristöjohtamisen yhdistyksen seminaarissa syksyllä 2014.

Opinnäytepalkinnon saajaksi voidaan ehdottaa 1.9.2012 jälkeen valmistuneita töitä. Palkittavaksi ehdotettavilta töiltä edellytetään erittäin hyvää tai kiitettävää loppuarvosanaa: esimerkiksi arvosana vähintään 4 asteikolla 1-5 tai vähintään magna cum laude approbatur. Opinnäytteellä tarkoitetaan tutkintoon valmistumiseen liittyvää, useimmiten henkilökohtaista lopputyötä. Kilpailuun ei siten hyväksytä opiskelijoiden projektitöitä tms. opintoihin muutoin liittyviä suorituksia. Salaiseksi julistettuja aineistoja ei myöskään voida ottaa arvioinnissa huomioon.

Aiempien palkintojen saajat löytyvät Kilpailu- ja palkintoarkistosta.

Opinnäytteen voi ilmoittaa ehdokkaaksi elokuun 2014 loppuun mennessä. Mukaan tulee liittää työn tekijän ajantasaiset yhteystiedot.

Mukaan liitettäväksi suositellaan työn ohjaajan lausunto, joka sisältää tiiviin (max yhden sivun) kuvauksen työn erityisansioista kuten työn uutuusarvo omalla alueellaan, sovellettavissa olevat hyödyt yrityksille ja/tai muulle yhteiskunnalle sekä metodologiset tai tieteelliset ansiot.

Palkinnon saajaksi ehdotettu työ lähetetään PDF-tiedostona sähköpostitse seuraaville henkilöille:

Taneli Roininen
taneliroininen(at)gmail.com

Mikko Koskensyrjä
mikko.koskensyrja(at)gmail.com

Lisätietoja kilpailusta antaa:

Taneli Roininen
taneliroininen(at)gmail.com
puh. 0400 993 960