Ympäristöjohtamisen parhaat opinnäytetyöt vuodelta 2016 palkittu

Kilpailuun ilmoitettiin elokuun 2016 loppuun asetettuun määräaikaan mennessä kahdeksan lopputyötä. Näistä kuusi oli yliopistosarjassa ja kaksi ammattikorkeakoulusarjassa.

Ammattikorkeakoulujen (AMK) opinnäytepalkinto (1000 e) päätettiin antaa vestonomi (ylempi AMK) Inari Laverille Metropolia Ammattikorkeakoulun vaatetusalan tutkinto-ohjelmassa tehdystä opinnäytteestä ”Kiertotalouden mahdollisuudet työvaateyritykselle case TouchPoint Oy”. Palkitsemisen perusteet olivat seuraavat: Inari Laveri perehtyy opinnäytetyössään kiertotalouteen sekä vaatteen elinkaaren ekologisuuteen työvaateyrityksen näkökulmasta. Työn aihepiiri eli kiertotalous on ympäristöjohtamisen näkökulmasta ajankohtainen, ja työ tuo aihepiiristä kaivattua lisätietoa. Inari Laverilla on työssä ammatillinen ote, ja työ on tuonut käsitellylle yritykselle konkreettista hyötyä.

Yliopistojen opinnäytepalkinto (1000 e) päätettiin antaa maailmanpolitiikan maisteri Ilona Julkuselle University of Nottinghamissa tehdystä opinnäytteestä ”Rhetorical contestation in international climate change negotiations: The EU’s evolving acceptance and rejection of China’s claims”. Palkitsemisen perusteet olivat seuraavat: Ilona Julkunen tutkii työssään Euroopan Unionin neuvotteluasemaa verrattuna Kiinaan kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa. Työ taustoittaa ympäristöjohtamisen ammattilaisille Pariisin ilmastosopimuksen kansainvälistä kontekstia sekä tehokkaan viestinnän merkitystä. Ilona Julkusella on aiheeseen rohkea lähestymistapa, ja työ on tieteellisesti tasokas sekä selkeästi kirjoitettu.

YJY:n myöntämän opinnäytetyökilpailun tarkoituksena on innostaa ja kannustaa opiskelijoita ympäristöjohtamisen opiskeluun sekä kehittämiseen. Palkinto myönnetään joka toinen vuosi. Vuoden 2016 arviointiraadissa olivat Liisa-Maija Harju, Kai Koskinen ja Johanna Suikkanen.

Lisätietoja YJY:n opinnäytetyökilpailusta 2016:
YJY:n puheenjohtaja Liisa-Maija Harju

Yjy.puheenjohtaja@gmail.com