Vuosi opiskelijana – hallituslaisen kesäterveiset

Oman ammattitaidon jatkuva kehittäminen on nykyaikana tärkeää vastuullisuus- ja ympäristöalalla, jossa kehitysvauhti on tällä hetkellä nopeaa kuten työelämässä muutenkin. Jatkuva opiskeleminen auttaa myös pitämään mielen virkeänä ja katsantokannan laajempana. Itse olen opiskellut töiden ohessa avoimen yliopiston kautta ympäristöoikeutta Itä-Suomen yliopistossa ja viimeisen vuoden aikana ylemmän ammattikorkeakoulun tutkintoa Uudistuva johtaminen LAB-ammattikorkeakoulussa. Koska mahdollisuutena oli jäädä opintovapaalle ja keskittyä hetki täyspäiväiseen opiskeluun, tartuin tilaisuuteen ja olen elokuusta saakka opiskellut kokoaikaisesti. Elokuussa töihin paluu odottaa ja opintojen on määrä valmistua, joten päätin kirjoittaa ylös muutamia tuntemuksia opiskeluvuoteen liittyen.

Voin todeta, että opintovapaa oli hyvä idea. Koska olen opiskellut myös töiden ohessa, tiedän, että opiskeluiden ja töiden aikatauluttaminen on toisinaan melko haastavaa ja kuormittavaa. Sen sijaan, että olisin laittanut ”lisää pökköä pesään”, on ollut mukavaa todella keskittyä opintoihin ja perehtyä opiskeluiden aihealueisiin syvällisesti. Olen voinut opiskella minua kiinnostavia teemoja perusteellisemmin, kuin mitä kurssien läpäisy välttämättä vaatisi ja nauttinut siitä. Keskittyminen on ollut helpompaa, kun ajatuksia ei ole tarvinnut jakaa töiden ja opiskeluiden kesken. Luennoilla on ollut myös helpompi keskittyä, kun samalla ei ole tarvinnut vastailla puhelimeen tai odottaa taukoja, jolloin hoitaisin kiireisiä työvelvollisuuksia.

Opintovapaalle jääminen on toisaalta myös haastanut omaa ajattelua ja ajankäyttöä. Kun toiset on opiskelleet töiden ohessa, on suoraan sanoen tuntunut etenkin alussa hetkittäin todella etuoikeutetulta olla opintovapaalla. Kun aikataulun on saanut määrittää pitkälle itse, on välillä ollut painetta käyttää aikaa ”mahdollisimman hyvin”. En ehkä osaa vain ottaa riittävän rennosti. Myönnän myös, että töistä irti päästäminen oli aluksi vaikeaa, mutta oman henkilökohtaisen identiteetin osalta on ollut myös mielenkiintoista määritellä itseään uudella tavalla. Mitä itse kerrotte itsestänne, kun tapaatte uuden ihmisen? Aika usein työpaikka on listan kärkipäässä.

Olen koittanut opinnoissani opiskella myös paljon töideni kannalta ehkä epäolennaisempia asioita, sillä uskon että boksin ulkopuolinen ajattelu on hyödyllistä meille yksilöinä ja mahdollisina ajatuksina, joita pystymme tarjoamaan organisaatioillemme. Ylemmän ammattikorkeakoulun opinnoissa mahtavaa on ollut etenkin se, että opiskelijat kursseilla ovat hyvin monilta eri aloilta. Omaan katsantokantaan saa todellakin laajennusta, kun kuuntelee esimerkiksi hoitoalan tai liiketalouden alan ammattilaisten kertomuksia heidän kohtaamistaan haasteita kurssien aihealueisiin liittyen. Tässä tapauksessa olemme keskustelleet runsaasti esimerkiksi johtamiseen ja työpaikkojen kehittämiseen liittyvistä teemoista. Myös oman alan kannalta opinnoissa on tullut laajasti uutta tietoa siitä, millaisia haasteita eri aloilla on vastuullisuuteen, ja ympäristöasioihin liittyen ja olen saanut paljon uusia työkaluja omaan työhöni.

Koronakevät vaikutti opintoihin yllättävän vähän, sillä opiskelu on ollut pitkälle etäopiskelua ja keväälle sattui juuri itsenäistä opinnäytetyön kirjoittamista. Yhteenvetona todettakoon, että opiskelitpa sitten töissä uusia asioita, yksittäisiä kursseja johonkin oppilaitokseen tai omaan vapaa-aikaan ja mielenkiintoon liittyviä aiheita, se todella kannattaa vaikka toisinaan onkin työlästä.  Aion ehdottomasti jatkaa opiskelua edelleen töiden ohessa! Ihania kesälomia joka ikiselle, nauttikaa!