Stora Enso voitti vuoden 2015 vastuullisuusraportointikilpailun

  • Stora Enson vastuullisuusraportti voitti kokonaiskilpailun lisäksi Ihmisoikeudet- ja Verojalanjälki-sarjat ja oli myös opiskelijoiden valinta vuoden parhaaksi raportiksi
  • Nokia voitti Monimuotoisuus- ja Toimitusketjut-sarjan
  • Lassila&Tikanoja voitti Kiertotalous-sarjan ja oli sijoittajan valinta parhaaksi raportiksi
  • Outotecin vastuullisuusraportti oli median ja kansalaisjärjestön valinta parhaaksi raportiksi
  • Stockmannin raportti sai kilpailutuomariston kunniamaininnan Toimitusketjut-sarjassa
  • Kilpailussa arvioitiin kaikkiaan 173 yrityksen ja organisaation raporttia

Vuoden 2015 vastuullisuusraportointikilpailun palkinnot on jaettu tänään Helsingissä Säätytalolla järjestetyssä tilaisuudessa.

Stora Enso Oyj:n ”Global Responsibility Performance Report 2014” oli selvä kokonaiskilpailun voittaja sijoittumalla kärkeen lähes kaikissa kilpailusarjoissa: raportti voitti Ihmisoikeudet- ja Verojalanjäki –kilpailusarjat, sijoittui kolmen parhaan raportin joukkoon kaikkiaan neljässä kilpailusarjassa ja oli lähellä kärkeä myös viidennessä sarjassa.

Kilpailutuomariston mukaan Stora Enso on mennyt ihmisoikeusraportoinnissaan pintaa syvemmälle, ja raportoinut myös ihmisoikeuksiin liittyvistä negatiivisista tapahtumista ja korjaavista toimenpiteistä selvästi muita kattavammin. Stora Enso on selvä edelläkävijä myös verojalanjäljen raportoinnissa. Raportista löytyy tietoa mm. maksetuista ja kerätyistä veroista verolajeittain ja maittain yhtiön kymmenen suurimman toimintamaan osalta sekä veronmaksun vaikutuksesta yhteiskuntaan eri maissa.

Stora Enson raportti oli myös opiskelijoiden valinta vuoden parhaaksi raportiksi. Valintaperusteluiden mukaan yhtiön raportointi on kattavaa ja erottui selvästi edukseen muista raporteista selkeyden ja lukijaystävällisyytensä ansiosta. Valinnan teki viiden yliopiston ja ammattikorkeakoulun 24 opiskelijasta koostuva ryhmä.

Nokia Oyj:n vastuullisuusraportti ”People & Planet Report 2014” voitti kilpailun Monimuotoisuus- ja Toimitusketjut-sarjat. Kilpailutuomariston mukaan yhtiö on monimuotoisuuden osalta raportoinnissaan muihin yrityksiin verrattuna pitkällä, ja käsittelee tasa-arvokysymyksiä raportissaan perinteistä sukupuolinäkökulmaa laajemmin. Nokia nostaa raportissa esiin muun muassa LGBT (lesbian, gay, bisexual, transsexual) –yhteisöön liittyvät käytäntönsä. Toimitusketjujen osalta yhtiö kuvailee raportissaan muihin verrattuna konkreettisemmin mm. auditoinneissa esille nousseet alueet, ja antaa esimerkkejä vaatimustenvastaisuustapauksista ja niistä seuranneista korjaavista toimenpiteistä.

Lassila&Tikanoja Oyj voitti kilpailun Kiertotalous-sarjan. Yhtiön raportointi oli teeman osalta kattavinta. Raportista löytyy myös laaja kiertotalouden johtamisosio, jossa käydään läpi mm. materiaalien ohjausta hyötykäyttöön. Lassila&Tikanojan raportin yhtenä erikoisuutena on poliittisen vaikuttamisen osio, jossa kuvataan yhtiön toimia kiertotalousajattelun juurruttamiseksi koko yhteiskuntaan.

Lassila&Tikanojan raportti oli myös sijoittajan valinta vuoden parhaaksi. Tänä vuonna sijoittajan valinnan teki Suomen pääomasijoittajayhdistyksen toimitusjohtaja Marika af Enehjelm, jonka mukaan yhtiö muun muassa kertoo kehityksestä vastuullisuuden eri alueilla suhteellisen yksityiskohtaisesti aina liiketoiminnan kilpailukykyyn nivoen, mikä tekee raportista mielenkiintoista luettavaa ja auttaa muutenkin Lassila & Tikanojan liiketoiminnan ymmärtämisessä.

Outotec Oyj:n ”Maximising our Handprint – Sustainability Report 2014” oli sekä median että kansalaisjärjestön valinta vuoden parhaaksi raportiksi. Median valinnan tehneen Arvopaperilehden päätoimittajan Eljas Repon mukaan Outotecin raportti oli visuaalisesti onnistunut, miellyttävä luettava ja sopivan lyhyt. Raportin ansioksi mainitaan myös, että siinä pohditaan, miksi yhtiöllä ei mennyt niin hyvin kuin edellisvuonna tai kuin ennustettiin. Myös kansalaisjärjestön valinnan tehnyt Suomen luonnonsuojeluliiton vs. toiminnanjohtaja Leo Stranius kehui raportin näyttävyyttä ja helppolukuisuutta, minkä lisäksi sen ansioksi luetaan muun muassa toimintaympäristön kuvaus ja käsillä olevien ympäristöhaasteiden kattava esiintuominen.

Stockmann Oyjsai kilpailutuomariston kunniamaininnan Toimitusketjut-sarjassa. Yhtiön ”CSR Report 2014” -vastuullisuusraportin kerronta on tuomariston mukaan havainnollista, luotettavaa, avointa, läpinäkyvää ja raikasta, ja täten myös erinomainen esimerkki muille raportoijille.

Tämän vuoden kilpailussa arvioitiin kaikkiaan 173 yrityksen ja organisaation raportit. Kymmenen eniten pisteitä saaneen raportoijan joukkoon kuuluivat eri kilpailusarjoissa palkittujen lisäksi (aakkosjärjestyksessä) Fortum, Kemira, Neste, Teliasonera ja UPM.

Vuoden 2015 kilpailun uusittujen arviointikriteerien pohjalta määriteltiin viisi erillistä teemakohtaista kilpailusarjaa: monimuotoisuus, ihmisoikeudet, kiertotalous, verojalanjälki ja toimitusketjut. Näiden lisäksi valittiin kokonaiskilpailun voittaja. Arviointikriteereitä olivat yhtiön kyseiseen teemaan liittyvä raportointi toimintapolitiikasta, sen alueen johtamisesta, tavoitteista ja tunnusluvuista. Jokaiselle teemalle määriteltiin myös ratkaiseva ”jokerikriteeri”. Lisäksi varmistettiin, että kaikki nimetyt raportit täyttävät kansainvälisen hyvän yritysvastuun raportointikäytännön, käytännössä Global Reporting Initiative –ohjeiston (GRI) raportointiperiaatteet.

Tilintarkastusyhtiöiden – Deloitte, EY, KPMG ja PwC – edustajista koostuva riippumaton asiantuntijaryhmä pisteytti aluksi kaikki kilpailussa mukana olevat raportit määriteltyjen arviointikriteereiden pohjalta, minkä jälkeen kilpailun järjestäjistä koostuva tuomaristo valitsi teemakohtaiset voittajat ja kokonaiskilpailun voittajan eniten pisteitä saaneiden raporttien joukosta. Median, sijoittajan, kansalaisjärjestön sekä opiskelijoiden edustajat valitsivat omat suosikkinsa vuoden parhaaksi raportiksi kukin omien valintakriteereidensä perusteella 10 eniten pisteitä saaneista raporteista.

Kilpailutuomaristossa olivat tänä vuonna mukana Marja Hanski (työ- ja elinkeinoministeriö), Sirpa Juutinen (Suomen Tilintarkastajat ry), Mika Kuisma (Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu), Mia Malin (Ympäristöjohtamisen yhdistys), Erja Retzén (Nasdaq Helsinki), Mikko Routti (FIBS yritysvastuuverkosto) ja Merja Saarnilehto (ympäristöministeriö). Kilpailutuomariston puheenjohtajana toimi Susanna Miekk-oja (Danske Bank). Kilpailun koordinaattorina toimi FIBS.

Suomen vastuullisuusraportointikilpailu on järjestetty vuodesta 1996 alkaen. Kilpailun tavoitteena on tarkastella vastuullisuusraportoinnin nykytilaa ja kehityspiirteitä sekä innostaa kaikkia yrityksiä ja organisaatioita raportoimaan vastuullisuudestaan. Kilpailussa arvioidaan yksinomaan yritysten yhteiskuntavastuullisuutta koskevaa raportointia, ei niiden vastuullisuutta muilla perustein.

Kilpailun yhteenvetoraportti ja kaikki voittajaraportit löytyvät FIBSin verkkosivuilta.
Lisätietoja:

Sirpa Juutinen, kilpailun järjestäjäryhmän puheenjohtaja, puh. 040 578 2615, sirpa.juutinen(at)fi.pwc.com