YJY:stä ympäristöjohtamisen suunnannäyttäjä

Suomelle tulee 100 vuotta täyteen alle kolmen kuukauden päästä. Ympäristöjohtamisen yhdistyskin on reilu parikymppinen nuorukainen, joka on jo saanut paljon aikaan.

Yhdistys järjestää vuosittain ajankohtaisiin ympäristöjohtamisen aiheisiin liittyvän syysseminaarin ja viime vuosina ohjelmassa on ollut erillinen kevätseminaarikin. Lisäksi vuorovuosin annetaan ympäristöjohtajuus- ja opinnäytepalkinnot. YJY on mukana myös FIBS:in (Finnish Business Society) järjestämässä vastuullisuusraportointikilpailussa. Palkitut yritykset ja opiskelijat ovat käsitelleet ennakkoluulottoman rohkeasti ympäristöjohtamiseen kuuluvia teemoja.

Kaksi vuotta sitten syysseminaarin aiheena oli kiertotalous ja sen tuomat mahdollisuudet. Viime vuoden 20-vuotisjuhlaseminaarissa käsiteltiin ympäristön ja yhteiskuntavastuun tilaa, ympäristöjohtajien viestintätaitoja, vastuullista sijoittamista ja ympäristöjohtamisen tulevaisuutta. Tämän vuoden seminaarin otsikkona on ”Suomi seuraavat sata vuotta – poikkialaisella yhteistyöllä eteenpäin”.

Kestävän kehityksen alueelle on luotu useampia standardeja ja ohjeistuksia kuten ympäristöjärjestelmiin liittyvä ISO 14001, energianhallintajärjestelmiin liittyvä ISO 50001 ja yhteiskuntavastuuseen liittyvä ISO 26000. Lisäksi YK:lla on oma 10 kohdan Global Compact -yritysvastuuohjeensa, GRI:llä (Global Reporting Initiative) yhteiskuntavastuun raportointiohjeisto ja Earth Charter -järjestöllä yritykset ja yksilöt yhteen liittävä kestävän kehityksen aloite.

Projekteille on luotu oma PRiSM (PRojects integrating Sustainable Methods) -niminen kestävän kehityksen huomioiva hallintamalli. Ajatuksena on lisätä tavanomaiseen projektin suunnittelu- ja ohjausmalliin erilliset toimenpiteet ja tarkistuspisteet kestävän kehityksen näkökulman huomioimiseksi. Malli yhdistää edellä mainitut kestävän kehityksen standardit ja ohjeistukset ISO 21500 -projektinhallintaohjeistukseen. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tähtääville projekteille on ISO 14064-2:2006 -standardi ja World Resources Instituten ja World Business Council for Sustainable Developmentin toimesta syntynyt ’The GHG (Greenhouse Gas) Protocol for Project Accounting’. Mitä YJY jatkossa tarjoaisi kaikkien näiden lisäksi?

Vertailukohdaksi voi ottaa laadunhallinnan, jossa ennaltaehkäisyä ja etukäteissuunnittelua pidetään nykyään itsestään selvinä toimenpiteinä. Tilanne ei välttämättä ollut tämä vielä joitakin vuosikymmeniä sitten. Ympäristöjohtamisen voidaan ajatella kulkevan samanlaista kehityspolkua. Mielestäni YJY:n yhtenä tärkeänä tehtävänä on toimia suunnannäyttäjänä ja asennekasvattajana tuleville johtajille, jotta ympäristö- ja yhteiskuntavastuunäkökulma sekä ympäristöön liittyvät tavoitteet nousevat kiistatta samanarvoisiksi taloudellisten mittarien kanssa. Ympäristöjohtamisen yhdistyksen jäsenet saattavat antaakin ympäristöjohtamisen alueella syntyvät lipsahdukset anteeksi, mutta ympäristö itse ei sitä valitettavasti tee. Aluksi voi mennä Bottalla ke 27.9. pidettävään syysseminaariin kuulemaan, mitä hyvää poikkialaisella yhteistyöllä saadaan aikaiseksi. Ohjelma löytyy YJY:n sivuilta.

Kai Koskinen
Kouluttaja
DiscoverIT