Ympäristökestävyyden tekijät 2023 -kilpailun säännöt

1. Kilpailun tarkoitus

Kilpailun tavoitteena on tunnistaa ja antaa tunnustusta ympäristökestävyyttä edistäneiden toimien tekijöille. Kilpailussa etsitään ajankohtaisia isoja ja pieniä tekoja, joilla on edistetty kiertotaloutta, luonnon monimuotoisuutta tai ilmastonmuutoksen hillintää, tai jotka ovat edistäneet osaamista tai tietoisuutta näistä teemoista. 

 

Kuka tahansa voi ilmoittaa kilpailuun henkilön, joka on työssään tai vapaa-ajallaan edistänyt ympäristökestävyyttä, ja jolle haluaisi antaa tunnustusta tämän uutteruudesta, aktiivisuudesta, kehittävästä otteesta ja/tai draivista ajaa muutosta. 

Kilpailuun ilmoitetaan teko täyttämällä  kilpailulomake 31.10.2023 mennessä.

2. Kilpailuun ilmoitettavat teot

Kilpailuun ilmoitettavat teot voivat olla teknisiä ratkaisuja, tapahtumia, kampanjoita tai muita saavutuksia, jotka ratkovat ajankohtaisia ympäristökestävyyden haasteita.

 

Tekojen tulee olla todennettavasti edistäneet ympäristökestävyyden haastetta tai teemaan liittyvää osaamista tai tietoisuutta. Ne voivat esimerkiksi olla saavuttaneet huomattavia, mitattavissa olevia parannuksia, vaikuttaneet laajasti yhteisöön tietoisuutta tai osaamista lisäämällä, tai herättäneet merkittävää keskustelua kestävän kehityksen aiheista.

 

Teko on voitu toteuttaa vapaa-ajalla tai osana työtehtäviä, mutta kunniamaininta annetaan henkilölle tai henkilöille, ei yritykselle tai yhteisölle.

 

Kilpailuun ilmoitetun teon tulee olla vahvistettavissa julkisista lähteistä, kuten luotettavasta uutismediasta, virallisista raporteista, tutkimuksista tai organisaatioiden verkkosivuilta. Tarkoituksena on varmistaa, että kilpailuun osallistuvat teot ovat todenmukaisia ja vastaavat annettua kuvausta.

3. Hakemuksen sisältö

Ilmoittajan tulee toimittaa seuraavat tiedot kilpailuun ilmoittamastaan teosta 31.10.2023 mennessä Google Forms -kyselyn kautta. Hakemuksessa ilmoittajaa pyydetään kertomaan seuraavat tiedot teosta ja sen tekijästä:

a) Teon kuvaus

Selkeä kuvaus teosta ja siitä, kuka palkitaan ja mitä teko on saavuttanut tai millä tavalla se on edistänyt ympäristökestävyyttä tai siihen liittyvää osaamista tai tietoisuutta.

b) Vaikutus

Kuvaus siitä, miten teko on edistänyt ympäristökestävyyttä ja jotain kilpailun teemoista: kiertotalous, luonnon monimuotoisuus ja ilmastonmuutoksen hillintä.

c) Todennettavuus

Luettelo ja linkit/liitteet, jotka vahvistavat ilmoitetun teon tapahtuneen. Sekä tekijän yhteystiedot (jos mahdollista), mistä ilmoitetun saa kiinni.

d) Ilmoittajan yhteystiedot

4. Muut säännöt

Kilpailuun voi ilmoittaa tekoja 1.10.-31.10.2023 välisenä aikana. 

Kilpailun järjestäjä sitoutuu suojaamaan osallistujien yksityisyyttä ja henkilötietoja asianmukaisesti. Osallistujien antamia henkilötietoja käytetään ainoastaan kilpailun toteuttamiseen ja tulosten julkaisemiseen. Henkilötietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille ilman asianomaisen henkilön nimenomaista suostumusta.

Kilpailun päätyttyä järjestäjä sitoutuu poistamaan kaikki osallistujien henkilötiedot asianmukaisesti ja pysyvästi, ellei osallistuja ole antanut suostumustaan tietojen säilyttämiseen muuhun tarkoitukseen. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja asianmukaista tietoturvakäytäntöä varmistaakseen tietojen luottamuksellisuuden ja eheyden.

Osallistujalla on oikeus pyytää tietojensa poistamista tai korjaamista milloin tahansa. Mikäli osallistuja haluaa tehdä tällaisia pyyntöjä tai saada lisätietoja henkilötietojensa käsittelystä, hänen tulee ottaa yhteyttä kilpailun järjestäjään osoitteeseen tai sähköpostiin, joka on ilmoitettu kilpailun virallisilla verkkosivuilla.

5. Kilpailuraati ja tekijöiden palkitseminen

Kilpailuraati arvioi kaikki hakuajan puitteissa kilpailunjärjestäjän edellyttämällä tavalla ilmoitetut teot arviointikriteereiden pohjalta. Kriteeristössä painotetaan teon ajankohtaisuutta, vaikuttavuutta ja innovatiivisuutta.

Voittajaan tai voittajiin ollaan yhteydessä marraskuun loppuun mennessä ja voittajat palkitaan YJYn pikkujoulujen yhteydessä joulukuussa 2023. Kilpailuraati voi halutessaan nostaa esiin myös muita kriteerit täyttäneitä ansiokkaita tekoja osana kilpailun tuloksiin liittyvää viestintää.

Kilpailuraadissa tekoja arvioimassa ovat YJYn aktiivit sekä raatiin kutsuttu ympäristökestävyyden parissa toimiva ulkopuolisen tahon edustaja/t.