YJY:n vuosikokous ja Tekes-vierailu to 19.3. klo 15 alkaen

Tervetuloa YJYn vuosikokoukseen ja vierailulle Tekesiin (Kyllikinportti 2, Länsi-Pasila) torstaina 19. maaliskuuta 2015! Ilmoittauduthan sekä vuosikokoukseen että vierailulle erikseen YJY:n jäsensivujen kautta 16.3. mennessä.


 

Vierailu Tekesiin to 19.3. klo 15-17

Vierailemme torstaina 19.3. Tekesissä ja kuulemme useiden puheenvuorojen kautta Tekesin toiminnasta, ohjelmista ja rahoituksesta. Tilaisuutta emännöi Tekesin ohjelmapäällikkö Nuppu Rouhiainen.

Ohjelma:


 

Ympäristöjohtamisen yhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous to 19.3.2015 klo 17.00 alkaen Tekesissä

Pidämme vierailun jälkeen YJY:n vuosikokouksen klo 17 alkaen, jossa käymme läpi kuluneen vuoden toimintaa, tulevan vuoden toimintasuunnitelman, sekä valitsemme uudet jäsenet erovuorossa olevien tilalle.

Hallitustyöskentely tarjoaa näköalapaikan kehittää YJY:n toimintaa; vierailukohteita, viestintää, omia tapahtumia ja yhteistyötä muiden tahojen kanssa.Tarkoituksena on uudistaa YJY:n hallitustyötä siten, että entisten toimihenkilöiden ja hallituslaisten tilalle valitaan hallitukseen jäseniä, joiden kesken jaetaan toimintaan liittyvät painopistealueet, eli viestintä, tapahtumien ideointi, suunnittelu ja toteutus sekä yhteistyö muiden tahojen kanssa. Tavoitteena on, että jokaisella hallituslaisella on oma vastuualueensa, jonka edistämisessä muut hallituksen jäsenet ovat tarpeen mukaan tukena.

Tule kuulolle ja vaikuttamaan! Jos haluat tietää hallitustyöskentelystä enemmän, ota yhteys puheenjohtaja Mikko Koskensyrjään: yjy.puheenjohtaja@gmail.com tai varapuheenjohtaja Anne Raudaskoskeen anne.raudaskoski@ethica.fi. Esteen sattuessa ehdokkaita pyydetään lähettämään puheenjohtajalle lyhyt esittely itsestä ja tieto halukkuudesta hallitukseen (yjy.puheenjohtaja@gmail.com).

Vuosikokouksen materiaalit ladataan YJYn jäsensivuille lähipäivien aikana.

VUOSIKOKOUKSEN ASIALISTA
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-, kannatus- ja jäsenmaksun suuruus
8. Päätetään yhdistyksen hallituksen jäsenten, toiminnantarkastajien ja mahdollisten toimihenkilöidenpalkkioiden suuruudesta
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi, varsinaiset jäsenet ja varajäsen erovuoroisten tilalle
10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä
11. Muut asiat
12. Kokouksen päättäminen.