Hallitus 2021

Hilkka 

Hilkka Korte haluaa puheenjohtajan ominaisuudessa kehittää aktiivisesti YJYn toimintaa yhdessä sidosryhmien kanssa. Hilkka näkee, että vastuullisuuskentässä tapahtuu nyt nopeasti suuria muutoksia, mikä tarjoaa hedelmällisen lähtökohdan mielenkiintoisille tapahtumille ja keskusteluille YJYn jäsenistön kesken. Hilkkaa kiinnostaa erityisesti kestävien toimintamallien kehittäminen sektorirajat ylittävällä yhteistyöllä. Hilkasta parasta on järvessä uinti kesäiltoina.

yjy.puheenjohtaja@gmail.com
041 436 9884
LinkedIn

Yjyn jäsen Hilkka

 

Johanna 

Johanna Pentjärvi on YJYn hallituksen jäsen. Johannaa kiinnostaa erityisesti teollisuuden vastuullisuus ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen monipuoliset keinot. YJYyn innosti mukaan mielenkiintoiset ihmiset, sekä mahdollisuus keskustella ja oppia kestävän kehityksen teemoista laaja-alaisesti. Talvisin Johannan löytää lumileikeistä ja kesäisin ulkoa juoksemasta.

LinkedIn

 

Kati 

Kati Kahri on YJY hallituksen jäsen. Kestävän kehityksen teemat kiinnostavat Katia laajasti ja etenkin ympäristönsuojeluun, luonnon monimuotoisuuteen, ekotehokkuuteen, kiertotalouteen sekä ympäristöoikeuteen liittyvien aiheiden parissa työskentely on Katista innostavaa. Katille YJYn hallituksessa toimiminen on oiva tapa päästä näkemään yritysvastuun kenttää laajasti ja oppia muilta eri aiheiden asiantuntijoilta, samalla kun työskennellään yhdistyksen eduksi. Luonnossa liikkuminen, koirat ja muu urheilu ovat välttämätön osa Katin hyvinvointia.

LinkedIn

Yjyn jäsen Kati

 

Viivi

Viivi Savelius on YJYn hallituksen jäsen. YJYn toiminnan kautta Viivi haluaa oppia lisää laajasta vastuullisuuden kentästä ja verkostoitua alan asiantuntijoiden kanssa. Erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat ilmastonmuutos ja kiertotalous. Viivi on työskennellyt lukuisissa rooleissa vastuullisuuden parissa niin startup-maailmassa, listayhtiöissä kuin ministeriöissä. Vapaa-aika kuluu muun muassa uusiin luontokohteisiin tutustuessa koiran kanssa sekä lenkkipoluilla.

LinkedIn

 

Hanna

Hanna Nikkola on YJYn hallituksen uusi varajäsen. Opiskeltuaan usean vuoden töiden ohella, Hanna halusi opintojen päätyttyä hyödyntää vapautuneen ajan ja opinnoista saadun motivaation YJYssä vastuullisuusteemojen parissa. Hannan työpäivät kuluvat ympäristösertifioinnin parissa ja työkokemusta on kertynyt myös ympäristöjärjestöstä. Vapaa-ajallaan Hanna tykkää lukea sekä tietokirjoja että romaaneja, Hannaa ilahduttaakin aina kirjavinkkien saaminen ja antaminen. Myös retkeily ja luonnossa liikkuminen kuuluvat Hannan vapaa-ajan lempipuuhiin.

LinkedIn

 

Minna

Minna Tuusa on YJYn hallituksen uusi jäsen, kiinnostuksen kohteena vastuullisuuden johtaminen ihmisten ja kulttuurin kautta. YJYn toimintaan Minna lähti halusta verkostoitua, oppia uutta ja olla mukana vaikuttamassa yritysvastuun ja ympäristöjohtamisen edistämisessä. Vapaa-aikanaan Minna nauttii urheilusta ja luonnosta perheen kanssa.

LinkedIn

 

Susanna

Susanna Fräki on YJYn hallituksen uusi varajäsen. Susanna on keskittynyt kiertotalouden ja kestävän kehityksen liiketoimintaan, joiden keskiössä ovat kulutustottumusten muutos, päästöjen vähentäminen ja ilmastonmuutoksen ehkäiseminen. YJYn toiminta kiinnostaa verkostoitumisen ja ympäristöasioiden edistämisen kautta. Vapaa-aikana Susanna nauttii lenkkeilystä äänikirjojen parissa.

LinkedIn

Toimihenkilöt

Hanna

Hanna Duraku on YJYn taloudenhoitaja jo kolmatta vuotta. Hanna on aiemmin toiminut YJYn toiminnantarkastajana ja nyt aktiivisemmin mukaan yhdistyksen toimintaan. YJYn kautta Hanna kasvattaa verkostojaan ja kuulee aina uutta vastuullisuuden saralla. Hanna työskentelee ympäristövastaavana yksityisellä sektorilla.

yjy.taloudenhoitaja@gmail.com
LinkedIn

 

Veera

Veera Juutilainen on YJYn tiedottaja, joka liittyi YJYn toimintaan mukaan, koska halusi päästä oppimaan vastuullisuusaiheisiin liittyvistä asioista ja verkostoitumaan samoista aiheista kiinnostuneiden kanssa. Veeran kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti yritysten yhteiskunta- ja ympäristövastuuseen liittyvät aiheet tekstiiliteollisuuden sekä myös elintarvikkeiden saralla.

yjy.tiedottaja@gmail.com
LinkedIn