Hallitus 2020

Iida
Iida Suominen toimii YJYn puheenjohtajan pestissä kiinnostuksen kohteinaan kestävät liiketoimintamallit sekä liiketoiminnan kehittäminen vastuullisuuden lähtökohdista. Kestävän liiketoiminnan ja muutoksenhallinnan nuorena asiantuntijana Iida kokee YJYn toiminnassa mukana olemisen oivalliseksi tavaksi sparrailla muiden alan asiantuntijoiden kanssa. Vapaa-aikanaan Iida hakeutuu luonnon ääreen vaellusvermeineen tai täysin päinvastoin keskelle kaupunkikulttuuria.

yjy.puheenjohtaja@gmail.com
LinkedIn

 

Sara

Sara Turunen on YJYn hallituksen varapuheenjohtaja, joka liittyi YJYn toimintaan mukaan toiveenaan verkostoitua muiden ympäristöaiheista kiinnostuneiden sekä alalla työskentelevien kanssa. Kestävän kehityksen teemat kiinnostavat monipuolisesti, mutta erityisesti ilmastokysymykset, kestävä kuluttaminen ja yritysten vastuullisuus ovat aiheita, joihin Sara uppoutuu helposti myös vapaa-ajalla. Luonnossa liikkuminen ja urheilu ovat tärkeitä arjen tasapainottajia.

LinkedIn

Yjyn jäsen Sara

 

Noora

Noora Jukkola on YJYn hallituksen jäsen. Kestävä kehitys on meidän kaikkien yhteinen missio ja Noora on vakuuttunut etenkin datan voimasta muutosajurina. Noora työskentelee vastuullisuusasiantuntijana yksityisellä sektorilla ja täyttää vapaa-aikansa mieluusti luontokokemuksilla ja urheilulla.

LinkedIn

 

Sonja

Sonja Kuokkanen on YJY:n hallituksen jäsen, joka lähti toimintaan mukaan tavoitteenaan oppia lisää yritysvastuu- ja ympäristöteemoista käytännössä eri organisaatioissa sekä verkostoitua samoista asioista kiinnostuneiden kanssa. Kestävän liiketoiminnan osa-alueet innostavat niiden merkityksellisyyden ja alan kiinnostavan kehityksen vuoksi. Sonjan lempiasioita ovat kesä, merimaisemat, ystävät ja jooga.

LinkedIn

 

Hilkka 

Hilkka Korte on YJYn hallituksen uusi jäsen. Hilkkaa kiinnostaa erityisesti kestävien toimintamallien kehittäminen yhteiskunnan kaikkien sektoreiden yhteistyöllä. Ilmasto- ja energiapolitiikkaa tulee seurattua aktiivisesti. Hilkasta parasta on järvessä uinti kesäiltoina.

LinkedIn

Yjyn jäsen Hilkka

 

Johanna 

Johanna Pentjärvi on YJY:n hallituksen uusi jäsen. Johannaa kiinnostaa erityisesti teollisuuden vastuullisuus ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen monipuoliset keinot. YJYyn innosti mukaan mielenkiintoiset ihmiset, sekä mahdollisuus keskustella ja oppia kestävän kehityksen teemoista laaja-alaisesti. Talvisin Johannan löytää lumileikeistä ja kesäisin ulkoa juoksemasta.

LinkedIn

 

Kati 

Kati Kahri on YJY hallituksen tuore varajäsen. Kestävän kehityksen teemat kiinnostavat Katia laajasti ja etenkin ympäristönsuojeluun, luonnon monimuotoisuuteen, ekotehokkuuteen, kiertotalouteen sekä ympäristöoikeuteen liittyvien aiheiden parissa työskentely on Katista innostavaa. Katille YJY:n hallituksessa toimiminen on oiva tapa päästä näkemään yritysvastuun kenttää laajasti ja oppia muilta eri aiheiden asiantuntijoilta, samalla kun työskennellään yhdistyksen eduksi. Luonnossa liikkuminen, koirat ja muu urheilu ovat välttämätön osa Katin hyvinvointia.

LinkedIn

Yjyn jäsen Kati

 

Viivi

Viivi Savelius on YJYn hallituksen uusi varajäsen. YJYn toiminnan kautta Viivi haluaa oppia lisää laajasta vastuullisuuden kentästä ja verkostoitua alan asiantuntijoiden kanssa. Erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat ilmastonmuutos ja kiertotalous. Viivi on työskennellyt lukuisissa rooleissa vastuullisuuden parissa niin startup-maailmassa, listayhtiöissä kuin ministeriöissä. Vapaa-aika kuluu muun muassa uusiin luontokohteisiin tutustuessa koiran kanssa sekä lenkkipoluilla.

LinkedIn

 

Toimihenkilöt

Hanna

Hanna Duraku on YJYn taloudenhoitaja jo toista vuotta. Hanna on aiemmin toiminut YJYn toiminnantarkastajana ja nyt aktiivisemmin mukaan yhdistyksen toimintaan. YJYn kautta Hanna kasvattaa verkostojaan ja kuulee aina uutta vastuullisuuden saralla. Hanna työskentelee ympäristövastaavana yksityisellä sektorilla.

yjy.taloudenhoitaja@gmail.com

Rosa

Rosa Manninen on YJYn tiedottaja, joka liittyi YJYn toimintaan mukaan, koska halusi päästä oppimaan vastuullisuusaiheisiin liittyvistä asioista ja verkostoitumaan samoista aiheista kiinnostuneiden kanssa. Rosan kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti yritysten ympäristövastuuseen sekä ilmastonmuutokseen liittyvät aiheet. Vapaa-aika kuluu joko ystävien kanssa aikaa viettäen tai harrastusten, kuten muodostelmaluistelun, parissa.  


yjy.tiedottaja@gmail.com
LinkedIn

Yjyn tiedottaja Rosa