YMPÄRISTÖJOHTAMISEN YHDISTYKSEN HISTORIA

Ympäristöjohtamisen yhdistyksen (YJY) sivuilla aloittaa blogi! Blogi käynnistyy Turun ammattikorkeakoulun ympäristötieteiden opiskelijoiden juttusarjalla, jossa käsitellään YJYn toimintaa ja historiaa, sekä ajankohtaisia ympäristöaiheita. Ensimmäisenä vuorossa on Marianna Hilakarin, Jaakko Rantalan, Hannes Lehtisen, Jaakko Uotisen ja Leevi Längän kirjoittama historiakatsaus.

 
1990-luvun alussa ei ollut mitenkään selvää, että isotkaan yritykset panostaisivat systemaattiseen ympäristöasioiden hallintaan.  Vuonna 1994 Lassi Linnanen julkaisi ensimmäisen suomenkielisen ympäristöjohtamista käsittelevän kirjan Ympäristöjohtaminen – elinkaariajattelu yrityksen toiminnassa (Linnanen, Boström & Miettinen 1994). Yrityksissäkin alettiin nähdä ympäristöasiaa suotuisissa olosuhteissa uutena liiketoiminnallisena mahdollisuutena, eikä pelkästään pakollisena ylimääräisenä kustannuksena.

 

Yhdistyksen perustamiskokouksen kutsui koolle Otaniemen Innopoliin vuonna 1996 Sanna Perkiö, joka toimi silloin yrittäjänä Ecobio Oy:ssä.  Ympäristöalan osaajia ei ollut silloin paljon ja oli aika helppoa koota ne pienet piirit yhteen. Perustamiskokouksessa oli lisäksi ainakin Alec Estlander Pöyrystä, Seppo Eriksson Ekokemistä, Antero Honkasalo ympäristöministeriöstä, Esa Tommila EK:sta, Raimo Lovio Helsingin yliopistosta ja Aila Valkila DNV Certificationista.

 

Perkiön aloitteeseen suhtauduttiin myönteisesti. Yhdistyksen alku oli kuitenkin hieman riitaisa. Keskustelua herätti muun muassa mikä olisi yhdistyksen tärkein tehtävä, ketkä voisivat olla jäseniä ja millainen suhde sillä olisi aiemmin perustettuihin moniin ongelmakohtaisiin yhdistyksiin (jätehuolto, vesien- ja ilmansuojelu jne.). Yhdistystä ei perustettukaan aivan heti. Keskustelut veivät joitakin kuukausia, kunnes Kuntotalolla pidetyssä kokouksessa yhdistys perustettiin. Hallitus muodostui muun muassa Ekokemin, YTV:n ja kauppakorkeakoulun edustajista. Alussa YJY:llä oli 50 jäsentä.

 

YJY:n ensimmäisenä puheenjohtajan toimi Sanna Perkiö. Hänen kautensa jälkeen puheenjohtajaksi siirtyi Tuula Pohjola, joka toimi poikkeuksellisesti kaksi kautta putkeen. Pohjolan kaudella jäsenmäärä kasvoi yli kymmenkertaiseksi ja vuonna 2001 jäseniä oli jo 600. Tämän jälkeen puheenjohtajaksi siirtyi vuonna 2002 Alec Estlander.

 

YJY:n perustamisen motivaationa oli halu nostaa tietoisuutta ympäristökonsultoinnista. Yhdistyksen toimintamallit ovat pysyneet suurin piirtein samanlaisina koko sen olemassaolon ajan ja näitä toimia ovat olleet mm. yritysvierailut, keskustelutilaisuudet ja erilaiset seminaarit. Ympäristöasiat eivät yhdistyksen alkuaikoihin näkyneet yrityksissä ja yhteiskunnassa juuri mitenkään. YJY:n tavoitteena oli tuoda ympäristöjohtamiseen liittyvää toimintaa näkyville eli tiedon vieminen yrityksiin ja organisaatioihin. YJY:llä olikin vaikutusta siihen, että ympäristöön liittyvät asiat nousivat lopulta jalustalle. YJY edesauttoi yrityksiä huomaamaan ympäristöjohtamisen tärkeyden. Nykyään se onkin lähes välttämätöntä kaikkien direktiivien ja standardien vuoksi. Tällä hetkellä YJY:llä on lähes 500 jäsentä ja kymmenkunta kannatusjäsentä.

 

Teksti on kirjoitettu Raimo Lovion 15-vuotisjuhlapuheen, sekä Tuula Pohjolalle, Aila Valkilalle ja Lassi Linnaselle tehtyjen haastattelujen pohjalta.

 

Teksti: Marianna Hilakari, Jaakko Rantala, Hannes Lehtinen, Jaakko Uotinen ja Leevi Länkä