TULEVAISUUDEN YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN RAKENTAMINEN

Seuraavana Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden juttusarjassa käsitellään rakentamista.

TURUN SKANSSIN ALUEELLE SUUNNITELLAAN UUTTA 85 HEHTAARIN KOKOISTA EKOLOGISTA JA ÄLYKÄSTÄ KAUPUNGINOSAA. SKANSSIN ALUEEN SUUNNITTELUN PÄÄTEEMAT PAINOTTAVAT YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISIÄ ENERGIA, LIIKENNE JA VESIENHALLINTA RAKENTAMISRATKAISUJA.

Skanssin alueelle on suunnitteilla uudenlaisia ja älykkäitä energiaratkaisuja.

– Turku Energia kehittää Skanssin alueelle uudenlaisia energiaratkaisuja, joihin kuuluu ainutlaatuinen avoin kaksisuuntainen kaukolämpöverkko, kertoo Skanssin projektipäällikkö Oscu Uurasmaa.

– Kaukolämpöverkon lämpötila olisi normaalia alhaisempi, jotta lämpöverkon asiakkaalla olisi mahdollisuus myydä aurinkokeräimien, energiapaalujen tai lämpöpumppujen avulla tuottamansa ylijäämälämpö kaukolämpöverkkoon, Uurasmaa selventää.

Alueelle käyttöön tuleva kaksisuuntainen kaukolämpöverkko tulee tiettävästi olemaan ensimmäinen laatuaan koko maailmassa. Uusi malli voidaan myöhemmin ottaa käyttöön myös muilla uusilla alueilla tai laajasti peruskorjattavien asuinalueiden ratkaisuna.

 

Ympäristö huomioon suunnittelussa

Skanssin uuden kaupunginosan kaavoituksen suunnittelussa on otettu ympäristö huomioon. Alueelle on tehty kattavat esiselvitykset ympäristöön liittyen ja kaupunginosan on tarkoitus rakentua tärkeitä luonnonkohteita vaalien.

– Kaupunginosa rakentuu liito-orava metsikön ja pohjavesi soraharjun väliin jäävälle peltoalueelle, kertoo Uurasmaa.

Luonnonläheisyys on tärkeä osa Skanssin uutta aluetta, alueesta halutaan monipuolinen ja kiinnostava. Hulevesien uudenlainen käsittely on myös tärkeä osa suunnittelua.

– Alueen pinta-alasta yli puolet tulee olemaan erilaisia viheralueita, ja alueen keskelle rakennetaan vesireitti, Uurasmaa näyttää.

– Alueen hulevedet on tarkoitus johtaa viemäriverkon sijasta pintavaluntana vesireittejä ja putkea pitkin Aurajokeen. Vesireitin varrelle tulee rakentaa erilaisia viivytys- ja imeyttämisrakenteita, jotta hulevesien virtaamaa saadaan kontrolloitua, Uurasmaa kertoo.

Rakennetut kosteikot puhdistavat luonnollisesti huleveden ja näin vähentävät puhdistuslaitosten tarvetta. Kosteikoissa elää myös paljon eri kasvi- ja eläinlajeja, joten ne rikastuttavat luonnon monimuotoisuutta.

Viherkatot ovat eräs ratkaisu hulevesien imeyttämisessä tulevaisuudessa. Viherkatto toimii myös lämmöneristeenä, säästää kesällä jäähdytys- ja talvella lämmityskustannuksia. Viherkatot parantavat kaupunki-ilmaa toimimalla hiilinieluna kasvien muuttaessa hiilidioksidia hapeksi.

Suomessa on alettu kiinnittää huomiota hulevesien käsittelyyn jo syntypaikallaan. Tällainen pyrkimys viivyttää ja imeyttää vesiä pieninä virtoina rakennetuilla alueilla luonnonmukaista imeytymistä ja hidasta kulkua jäljitellen saattaa olla ainoa keino estää sade- ja sulamisvesien aiheuttamia tulvia tulevaisuudessa.

 

Lähteet

www.turku.fi/skanssin-uusi-kaupunginosa/alue
www.turku.fi/skanssin-uudenlaiset-energiaratkaisut
www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/skanssi_rakennettavuusselvitys.pdf
www.helsinki.fi/fi/uutiset/puhdistava-keidas
http://www.kerabit.fi/tuotteet/viherkatot-ja-kannet/viherkatto-on-kaunis-ja-hyodyllinen

 

Teksti: Matias Virta, Julius Välilä, Kalle Hentula ja Jemina Leino