Ilmastotekoja ja kestäviä kaupunkeja – vierailu HSY:llä 8.3.

Maaliskuisena torstaina vierailimme 11 YJYläisen voimin Helsingin seudun ympäristöpalveluilla HSY:llä. Kuntayhtymän päätoimipisteen vastavalmistuneet toimitilat sijaitsevat uusiutuvaa energiaa hyödyntävässä lähes nollaenergiatalossa. Iltapäivän aikana paneuduimme erityisesti ilmastonmuutoksen ja kestävien kaupunkien teemoihin.

Kuulimme mielenkiintoisia puheenvuoroja HSY:n ympäristöjohtamisesta, uusien toimitilojen energiatehokkaista ratkaisuista sekä ilmastonmuutoksen hillinnästä pääkaupunkiseudulla. Pääkaupunkiseudun kaupunkien uusissa strategioissa 2017-2021 tavoitteena on hiilineutraalius. Kunnianhimoinen tavoite vaatii nopeita ja tehokkaita toimenpiteitä kaikilta toimijoilta.

Ilmastoasiantuntija Johannes Lounasheimo esitteli pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöjen tilastoja, joita kuka tahansa voi tarkastella päästölähdekohtaisesti sivulla www.hsy.fi/paastot. Päästöistä kerätty aikasarja on merkittävä jopa globaalissa mittakaavassa. Tiedot osoittavat, että esimerkiksi asukaskohtainen sähkönkulutus on jo pitkään vähentynyt kasvaneesta hyvinvoinnista huolimatta. Paljon on kuitenkin tehtävää ennen kuin voidaan saavuttaa hiilineutraali pääkaupunkiseutu.

Ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa riittää haastetta. Onneksi paljon on kuitenkin jo tehty! HSY julkaisee noin vuoden välein pääkaupunkiseudun ilmastokatsauksia, joissa kerrotaan esimerkkejä ilmastotekojen edistysaskeleista. Lisäksi hiljattain on julkaistu pidemmän aikavälin katsaus pääkaupunkiseudun ilmastostrategian toimeenpanosta. Tutustuimme myös HSY:n Ilmastoinfon monipuolisiin kaupunkilaisille suunnattuihin tempauksiin ja kampanjoihin koskien erityisesti energiaa, liikkumista ja ruokaa.

Yksi Ilmastoinfon tempauksista kiittää pyöräilijöitä väsymättömästä polkemisesta tarjoamalla maksutonta aamupalaa yhteistyössä kaupunkien eri yksiköiden ja muiden yhteistyökumppanien kanssa. Kuva: HSY.

HSY:n uudet toimitilat sijaitsevat Hartelan rakentamassa talossa Ilmalan juna-aseman vieressä. Rakennus täyttää lähes nollaenergiatalon määritelmän ja vähintään 35 % sen vuotuisesta sähkönkulutuksesta katetaan vihreällä sähköllä.