The best theses were awarded in high-level competition

The Association for Environmental Management (YJY) has chosen two best theses in the biennial thesis award competition. The purpose of the competition is to give recognition for the best theses in the sustainability area and to encourage studying and development of environmental management. This year we received twenty theses by the deadline of the competition. The theses were of high-quality and the topics were very topical and versatile. The theses discussed corporate responsibility discourse, carbon footprint accounting, development of circular economy business models and urban public transport among other things. The number of theses registered for the competition has grown every year since the competition was organized for the first time in 2014.

The author of one of the best thesis is Kati Marttinen with her Multi-tier sustainable supply chain management: Extending sustainability practices to lower-tier suppliers thesis. The thesis of Ms. Marttinen was convincing because of the exceptionally large research material and due to the author’s ability to create new scientific knowledge. Ms. Marttinen has graduated as a MSc. in Economics and Business Administration from the LUT-university. ‘’The thesis was done with good quality and especially the empirical research was done effortfully. You can learn a lot about responsible multi-tier supply chains from the thesis’’, says Sonja Kuokkanen, member of the YJY board. 

The thesis of Jenni Kaipainen Strategic renewal process towards sustainability – An ecosystem approach Case Neste Oyj stood out from the other theses as the thesis was excellent in all evaluation criteria. Ms. Kaipainen did her master’s thesis in University of Tampere in the Industrial Engineering and Management major. ‘’It was a pleasure to read Jenni’s thesis, as it was excellent from the beginning to the end. It was absolutely a relevant and interesting topic.’’, tells Hilkka Korte, member of the YJY board.

YJY board thanks all the participants and congratulates the winners. We wish that we will receive high-level sustainability research in future as well!

 

 

 

 

Ympäristöjohtamisen yhdistys (YJY) on valinnut kaksi parasta työtä joka toinen vuosi järjestettävässä opinnäytetyökilpailussa. Kilpailun tarkoituksena on antaa tunnustusta korkeatasoisille vastuullisuuden opinnäytetöille sekä kannustaa ympäristöjohtamisen opiskeluun ja kehittämiseen. Tänä vuonna kilpailuun ilmoitettiin määräaikaan mennessä kaksikymmentä lopputyötä. Opinnäytetyöt olivat korkeatasoisia ja niiden aiheet hyvin ajankohtaisia ja monipuolisia. Opinnäytetyöt käsittelivät muun muassa yritysvastuullisuusdiskurssia, hiilijalanjäljen laskentaa, kiertotalouteen perustuvan liiketoiminnan kehittämistä sekä urbaania joukkoliikennettä. Kilpailutöiden määrä on kasvanut joka vuosi siitä lähtien kun kilpailu järjestettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2014. Kilpailun voittajista päätti YJY:n hallitus. 

Toinen parhaaksi arvioitu työ on Kati Marttisen Multi-tier sustainable supply chain management: Extending sustainability practices to lower-tier suppliers. Marttisen työ vakuutti poikkeuksellisen laajalla aineistollaan sekä kyvyllään tuottaa uutta tieteellistä tietoa. Marttinen on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi LUT-yliopistosta. “Työ oli tehty laadukkaasti ja etenkin empiirisen tutkimusaineiston osalta työssä on nähty paljon vaivaa. Gradusta voi oppia paljon monitasoisista vastuullisista hankintaketjuista” , YJY:n hallituksen jäsen Sonja Kuokkanen sanoo.

Jenni Kaipaisen työ Strategic renewal process towards sustainability – An ecosystem approach Case Neste Oyj erottui muista töistä, sillä työ oli erinomainen kaikilla arviointikriteereillä. Kaipainen on tehnyt diplomityönsä Tampereen yliopiston tuotantotalouden linjalla. “Jennin työtä oli ilo lukea, sillä se oli alusta loppuun aivan erinomainen. Aiheen relevanssi ja kiinnostavuus on kiistaton”, kertoo YJY:n hallituksen jäsen Hilkka Korte. 

YJY:n hallitus kiittää kaikkia kilpailuun osallistuneita, onnittelee voittajia ja toivoo jatkossakin yhtä korkeatasoista vastuullisuustutkimusta!

 

 

 

 

Julkaistu 21.9.2020

Ympäristöjohtamisen yhdistys ry (YJY) palkitsee ympäristöjohtamista käsitteleviä korkeatasoisia opinnäytetutkimuksia jälleen tänä vuonna. Palkitsemme kaksi parhaan opinnäytetyön tekijää 1000 euron suuruisella palkinnolla. Palkinnon saajat julkistetaan Ympäristöjohtamisen yhdistyksen pikkujouluissa joulukuussa 2020.

Opinnäytepalkinnon saajaksi voidaan ehdottaa suomalaisissa korkeakouluissa 1.10.2018 jälkeen valmistuneita töitä, mukaan lukien pro gradu-tutkielmat, diplomityöt sekä ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt. Palkittavaksi ehdotettavilta töiltä edellytetään erittäin hyvää tai kiitettävää loppuarvosanaa: esimerkiksi arvosana vähintään 4 asteikolla 1-5 tai vähintään magna cum laude approbatur. Opinnäytteellä tarkoitetaan tutkinnon valmistumiseen liittyvää, useimmiten henkilökohtaista lopputyötä. Kilpailuun ei siten hyväksytä opiskelijoiden projektitöitä tms. opintoihin muutoin liittyviä suorituksia. Salaiseksi julistettuja aineistoja ei myöskään voida ottaa arvioinnissa huomioon.

Opinnäytteen voi ilmoittaa ehdokkaaksi lokakuun 2020 loppuun mennessä. Mukaan liitettäväksi suositellaan työn ohjaajan lausunto, joka sisältää tiiviin (enintään yhden sivun) kuvauksen työn erityisansioista kuten työn uutuusarvo omalla alueellaan, sovellettavissa olevat hyödyt yrityksille ja/tai muulle yhteiskunnalle sekä metodologiset tai tieteelliset ansiot.

Palkinnon saajaksi ehdotettu työ, tekijän ajantasaiset yhteystiedot sekä mahdolliset muut liitteet lähetetään viimeistään 31.10.2020 pdf-tiedostoina sähköpostitse osoitteeseen yjy.puheenjohtaja(at)gmail.com. Viestin aihekenttään tulee kirjoittaa “Opinnäytepalkinto 2020 [tekijän sukunimi]”.

 

Lisätietoja kilpailusta antaa YJY:n hallituksen jäsen Sonja Kuokkanen, sonjaemilia.kuokkanen(at)gmail.com.

 

 

 

 

Etsimme nyt uusia jäseniä mukaan innostaviin vapaaehtoispesteihin. Kausi alkaa yhdistyksen vuosikokouksesta 18.3.2020. Tule mukaan!

Pääset tutustumaan suomalaiseen yritysvastuukenttään aitiopaikalta sekä saat mahdollisuuden kehittää asiantuntijan työssä tarvitsemiasi taitoja: hallitus- ja sidosryhmätyöskentelyä, viestintää, koordinointia, organisointia ja budjetin hallintaa. Tämän lisäksi saat ainutlaatuisen mahdollisuuden verkostoitua mm. eri toimialojen yritysten kanssa. Kaikki roolit ovat kaksivuotisia, ja heinä- ja elokuu ovat lomakuukausia toiminnasta. Mahdollisuus jatkokauteen.

Haemme nyt:

Hallituksen jäsen (4) Tulet jatkamaan vaihtuvien jäsenten tehtäviä (vanhoja hallituslaisia jatkaa normaalin kierron mukaan neljä). Vastaat osana hallitusta YJYn toiminnan kehittämisestä ja toimeenpanosta. Osaamisestasi ja mielenkiinnon kohteistasi riippuen järjestät YJYn tapahtumia, kehität ja toteutat YJYn viestintää yhdessä Tiedottajan kanssa, tai solmit sekä ylläpidät kumppanuuksia ja kannatusjäsentoimintaa sekä suunnittelet yhdessä muun hallituksen sekä jäsenistön kanssa yhdistyksen strategiaa vuosille 2021-2024.

Arvioitu ajankäyttö: hallituksen kokoukset + työryhmätyöskentely yhteensä 5h/kk.

Toiminnantarkastaja (2) Toiminnantarkastuksen tarkoitus on varmistaa, että hallitus ja muut vastuuhenkilöt ovat hoitaneet tehtävänsä vuoden aikana huolellisesti. Toiminnantarkastus on yhdistyslain edellyttämä vuosittainen toimenpide, jossa riippumattomat tarkastajat käyvät läpi yhdistyksen taloudenpidon ja hallinnon kuluneella toimintavuodella.

Arvioitu ajankäyttö: 5h tammi-helmikuussa 2021

Ilmoittaudu mukaan tai kysy lisätietoja jo tänään: YJYn puheenjohtaja Iida Suominen, yjy.puheenjohtaja@gmail.com. Mikäli et pääse paikalle, mutta vapaaehtoispesti kiinnostaa, kerrothan siitäkin!

 

 

 

 

Vastuullisuusraportointikilpailu 2019 huipentuu marraskuussa palkitsemistilaisuuteen. Kilpailun erikoisteemat olivat tänä vuonna ilmastonmuutos, ihmisoikeudet ja yrityksen arvonluonti. Palkintoja ja kunniamainintoja jaetaan kokonaiskilpailun ohella useasta sarjasta. Mukana kilpailussa oli lähes 50 organisaatiota.

Kilpailun puheenjohtajana toimii europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen ja palkitsemistilaisuuden pääpuhujana kuullaan Cary Krosinskya Yalen yliopistosta. Kilpailun päätöstilaisuus tarjoaa kattavan kuvan vastuullisuusraportoinnin tilasta Suomessa ja niistä vastuullisuuskysymyksistä, joihin yritykset juuri tällä hetkellä keskittyvät.

Palkitsemistilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Lisätietoja kilpailun ohjelmasta löydät ilmoittautumislinkin takaa. Lämpimästi tervetuloa!

Aika: To 14.11.2019, klo 14.00‒17.45, juhlasali (Fest Hall), 1. krs.
Paikka: Hanken Svenska handelshögskolan, Arkadiankatu 22 (tulo-ohjeet löydät täältä)

Ilmoittaudu tilaisuuteen 31.10.2019 mennessä »

Lue lisää kilpailusta ja vastuullisuusraportoinnista
Liisa Heino, Nokia: ”Yritysvastuuasioissa ei voi koskaan olla valmis”
Matti Kalervo, K-ryhmä: ”Kaupan alalla vastuullisuus on jo itsestäänselvyys”

YJYn blogi 2018: Miksi vastuullisuusraportoinnin pitää hävitä maailmasta?

Vastuullisuusraportointi on osa menestyvää liiketoimintaa
Vastuullinen liiketoiminta on osa yritysten menestyksen ydintä. Sosiaalinen, ympäristö- ja taloudellinen vastuu ovat yritysvastuun kulmakiviä. Vastuullisuusraportointi kehittää ja mittaa yritysvastuuta ja tarjoaa esimerkiksi sijoittajille ja asiakkaille mahdollisuuden arvioida organisaatioiden vastuullisuutta.

Mikä vastuullisuusraportointikilpailu?
Vastuullisuusraportointikilpailu edistää yritysvastuuta ja tarjoaa mittatikun organisaatioiden itsearviointiin. Se kehittää vastuullisuustyötä ja -raportointia ja tuo esiin hyviä käytänteitä. Kilpailu antaa tunnustusta ansioituneille tahoille ja kannustaa muita organisaatioita mukaan vastuullisuusraportointiin. Kilpailu on järjestetty vuodesta 1996 lähtien, ja se on kaikille avoin ja ilmainen. YJY on yksi kilpailun järjestäjistä.

Tutustu Cary Krosinskyn ajatuksiin
Strategy and Culture: What’s for Dinner (and something investors need to know but don’t often get)
A More Enlightened Approach to SDG Investing
There are no Long-Term investors

Huhtikuun aloitimme vierailemalla 14 YJYläisen voimin Suomen ympäristökeskus SYKEn toimipisteessä Viikissä. SYKEllä on Helsingin Viikin lisäksi kolme muuta toimipaikkaa: Jyväskylä, Joensuu ja Oulu, ja työntekijöitä yhteensä noin 570.

Ensimmäiseksi ryhmäpäällikko Tuuli Myllymaa Jäte- ja kiertotalousryhmästä esitteli SYKEn toimintaa. SYKE on tutkimus- ja asiantuntijalaitos, joka tarjoaa päätöksentekoon välttämätöntä tietoa ja palveluita. Ympäristötiedolla on kasvava kysyntä ja tämän hetken keskeisimpiä teemoja ovat etenkin kiertotalous, ilmastonmuutos ja luonnon köyhtyminen sekä kaupungistuminen ja sininen biotalous. SYKE rakentaa kestävää yhteiskuntaa yhteistyökumppanien, kuten kaupunkien ja kuntien, ministeriöiden sekä yritysten kanssa. Keskeinen osa nykyistä toimintaa on avoimen tiedon julkaisu. SYKE julkaisee esimerkiksi paikkatietoaineistoja, joihin pääsee tutustumaan täältä.

Esittelyn jälkeen saimme kuulla lisää parhaillaan pyörivistä projekteista. Tutkija Hanna Eskelinen kertoi niin CIRCWASTE-hankkeesta kuin Loikka-verkkopalvelusta. EU LIFE-IP CIRCWASTE -hankkeen tavoitteena on kiertotalouden valtavirtaistaminen ja kestävä jätehuolto. Hanketta toteutetaan 20 pilottihankeen voimin neljässä maakunnassa. Edelläkävijäkunnat muodostavat verkoston, jonka tehtävä on näyttää esimerkkiä muille sekä edistää valtakunnallista jätesuunnitelmaa. Loikka-verkkopalvelu (www.materiaaliloikka.fi) puolestaan kokoaa yhteen hyvät käytännöt ja sillä halutaan kannustaa mahdollisimman moni yritys, yhteisö, kunta ja yksilö tekemään oma materiaali- tai energialoikkansa. CIRCWASTE järjestää monia kiertotalouteen liittyviä tilaisuuksia, joista seuraava ”Kiertotalouden kirittäjät” on keskiviikkona 8.5. Otaniemessä. Lue lisää tilaisuudesta täältä!

Kiertotalouteen liittyvästä mallinnuksesta opimme tutkija Aino Ukkosen johdolla. Aino esitteli mallinnusprosessia, joka koostuu kolmesta vaiheesta: tutkimuskysymyksen määrittämisestä, kontekstin ja taustan selvittämisestä sekä menetelmän valinnasta ja soveltamisesta. Malli rakennetaan tutkimuskysymyksen, taustan ja menetelmän ympärille, ja senavulla vastataan tutkimuskysymykseen. Yksi esimerkki mallinnuksen lopputuloksesta on LAJITEHO-laskuri, jota voidaan hyödyntää sekajätteen hinnoittelussa. Laskuriin pääsee tutustumaan LAJITEHO-hankesivulla.

Vierailun lopuksi suunnittelija Venla Riekkinen Ilmasto- ja ilmansuojelu –ryhmästä esitteli niin HINKU-verkostoa kuin CANEMURE-hanketta. Kuntien hiilineutraaliuteen tähtäävä HINKU-verkosto on syntynyt viiden ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijäkunnan yhteistyöstä vuonna 2013. Kuntien keskeisimmiksi päästölähteiksi on tunnistettu liikenne, asuminen ja ruoka. Ilmastoteot ovat tuottaneet kunnille taloudellisia säästöjä ja HINKU onkin kasvanut jopa 50 kunnan verkostoksi. Kuntien ilmastopäästöt ovat laskeneet tasaisesti ja parhaat suoritukset on palkittu HINKU-palkinnoilla (lisätietoja täältä). EU LIFE-IP CANEMURE -hankkeen tavoitteena ovat hiilineutraalit kunnat ja maakunnat, johon tähdätään kansallisen ilmastopolitiikan toimeenpanolla ja konkreettisten ilmastonmuutoksen hillintää tukevien osahankkeiden voimin. Ydinalueiksi ovat valikoituneet älykäs ja vähähiilinen liikkuminen, rakennusten energiatehokkuus, hajautettu uusiutuva energia, kaupunkisuunnitteluprosessit ja hiilinielut, vähähiilinen tuotanto ja kulutus. CANEMUREn edistyksestä aloitetaan pian raportoimaan osoitteessa www.hiilineutraalisuomi.fi

YJYn vuosikokous valitsi 21.3.2019 kaudelle 2019-2020 uudeksi puheenjohtajakseen Iida Suomisen. Uusina hallituksen jäseninä aloittavat Tanja Pöyhönen, Noora Jukkola, Maija Peltola, Sonja Kuokkanen sekä Sara Turunen. Vuoden 2018-2019 hallituksesta jatkavat Hanna Liappis (varajäsen) sekä Minna Aukeala (varajäsen). Taloudenhoitajaksi valittiin Hanna Duraku ja tiedottajan tehtävään valittiin Rosa Manninen. Toiminnantarkastajiksi valittiin Otso Tolonen ja Eerik Klemetti.

Onnittelut uudelle hallitukselle!

Vasemmalta ylhäältä: Maija Peltola, Sonja Kuokkanen, Minna Aukeala, Noora Jukkola, Rosa Manninen, Iida Suominen ja Sara Turunen

Etsimme nyt 8 kpl uusia, yhdistyksen vuosikokouksesta 21.3.2019 lähtien aloittavia jäseniä innostaviin vapaaehtoispesteihin! Tule mukaan!

Pääset ympäristöjohtamisen aitiopaikalle sekä saat mahdollisuuden kehittää ympäristöjohtajan työssä tarvitsemiasi taitoja: hallitus- ja sidosryhmätyöskentelyä, viestintää, koordinointia, organisointia ja budjetin hallintaa. Kaikki roolit ovat kaksivuotisia, ja heinä- ja elokuu ovat lomakuukausia toiminnasta. Mahdollisuus jatkokauteen.

Haemme nyt:

Hallituksen puheenjohtaja Johdat YJYn toimintaa. Valmistelet ja vedät hallituksen kokoukset, koordinoit hallituksen toimintaa sekä huolehdit siitä, että yhdistys pyörii ja kehittyy jäsenistön haluamaan suuntaan. Koko hallitus ja erityisesti varapuheenjohtaja tukee sinua tehtävässäsi.

Arvioitu ajankäyttö: 10h/kk + hallituksen kokoukset (1,5h*5-9 kpl/vuosi)

Hallituksen jäsen (3) Tulet jatkamaan vaihtuvien jäsenten tehtäviä (vanhoja hallituslaisia jatkaa mukana normaalin kierron mukaan 4). Vastaat osana hallitusta YJYn toiminnan kehittämisestä ja toimeenpanosta. Olet varapuheenjohtajamme tai vaihtoehtoisesti kuulut tapahtumia järjestävään, sosiaalisen median toimitusta, tai kumppanuuksia ja kannatusjäsentoimintaa hoitavaan työryhmään.

Arvioitu ajankäyttö: hallituksen kokoukset + työryhmätyöskentely 1-5h/kk roolista riippuen

Toimihenkilöitä (4)

Tiedottaja Vastaat säännöllisestä tiedottamisesta jäsenille. Pidät siis Internet-sivumme ajan tasalla ja kehität niitä. Teet myös kuukausittaisen jäsenkirjeen jäsenille (10 kpl/vuosi).

Arvioitu ajankäyttö: 8h/kk + halutessa hallituksen kokoukset

Taloudenhoitaja Etsimme YJYlle aktiivista taloudenhoitajaa.  Vastaat YJYn laskujen maksamisesta sekä jäsenmaksujen maksatuksesta, ja teet kirjanpidon tilinpäätöksineen. Pidät myös yllä jäsenrekisteriä eli käsittelet liittymis- ja erohakemukset.  

Arvioitu ajankäyttö: 8h/kk + halutessa hallituksen kokoukset

Toiminnantarkastaja (2) Toiminnantarkastuksen tarkoitus on varmistaa, että hallitus ja muut vastuuhenkilönsä ovat hoitaneet tehtävänsä vuoden aikana huolellisesti. Toiminnantarkastus on yhdistyslain edellyttämä vuosittainen toimenpide, jossa riippumattomat tarkastajat käyvät läpi yhdistyksen taloudenpidon ja hallinnon kuluneella toimintavuodella.

Arvioitu ajankäyttö: 5h tammi-helmikuussa 2020

Ilmoittaudu mukaan tai kysy lisätietoja jo tänään: YJYn puheenjohtaja Jenni Poutanen, yjy.puheenjohtaja@gmail.com

 

 

 

 

 

Vierailimme pienellä, mutta sitäkin kiinnostuneemmalla YJYn porukalla Helsingin kaupungin asunnoilla eli Hekalla kuulemassa heidän ympäristötyöstään. Hekan ympäristöjärjestelmätyö alkoi toden teolla vuoden 2018 alussa, kun organisaatioon palkattiin ympäristöasiantuntija Marika Nyyssönen, joka vierailulla esitteli meille toimintaa yhdessä projektiassistentti Milla Heiskasen kanssa.

Kiirettä on Hekalla pitänyt, sillä vuoden alussa alkanut Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän rakentaminen huipentui jo marraskuussa sertifikaattiin! Lisäksi Hekalla on vietetty jätehuollon teemavuotta, joka on tarkoittanut mm. asukastapahtumia ja muovipakkauskeräyksen laajentamista 10 prosentista kiinteistöjä 80 prosenttiin.

Nopeasti rakennettu ympäristöjärjestelmä ja -ohjelma eivät Hekan kohdalla tarkoittaneet puutteellista valmistelua. Ympäristövaikutusten arviointi ja ympäristöohjelman rakentaminen tehtiin laajassa yhteistyössä organisaation sisällä. Lisäksi Hekalla toimii ympäristötiimi, joka varmistaa, ettei ympäristötyö jää vain ympäristöasiantuntijan harteille.

Ympäristöohjelmassaan Heka keskittyy tällä hetkellä energian, hankintojen, jätehuollon ja yhteistyökumppaneiden sitouttamisen teemoihin. Kun Hekan kaltainen iso toimija vaatii yhteistyökumppaneiltaan vastuullisia toimia, on sillä merkittävä vaikutus ympäristön tilaan. Ympäristötoiminnallaan Heka toteuttaa omistajansa Helsingin kaupungin toimenpideohjelmaa “Hiilineutraali Helsinki 2035”. Fiksu toiminta tuottaa kuitenkin myös välittömiä ja kouriintuntuvia hyötyjä itse yritykselle. Jätehuollon teemavuoden toimenpiteet näkyivät lokakuussa jopa 117 000 euroa aiempaa pienempinä sekajätekustannuksina!

 

Lue lisää:

Hekan ympäristöpolitiikka

Helsingin kaupungin Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä


Teksti: Elina Mattero-Meronen

Ympäristöjohtamisen yhdistys ry:n (YJY) palkinto ympäristöjohtamisen opinnäytteille 2018

Kilpailuun ilmoitettiin syyskuun 2018 loppuun asetettuun määräaikaan mennessä kuusitoista lopputyötä. Näistä neljätoista oli yliopistosarjassa ja kaksi ammattikorkeakoulusarjassa. Kilpailutöitä oli kaksinkertainen määrä verrattuna edelliseen opinnäytekilpailuun vuonna 2016.

Yliopistojen opinnäytepalkinto (1000 e) päätettiin antaa MSc Elizabeth Millerille Aalto-yliopiston Creative Sustainability -koulutusohjelmassa tehdystä opinnäytteestä ”Trash to Treasure: A Multiple Case Study of Finnish Companies That Create Economic Value from Waste Materials”. Elizabeth Miller tutkii työssään eri alojen tunnettujen suomalaisten kiertotalousyritysten tapoja luoda taloudellista arvoa jätemateriaaleille uusien tuotteiden ja niitä tukevien liiketoimintamallien avulla. Selkeästi esitetyt tulokset ovat helposti hyödynnettävissä eri yrityksille. Kunnianhimoisessa opinnäytteessä etsitään selitystä löydöksille monipuolisesti eri teorioista ja tarkastellaan kiertotalouden liiketoimintamalleja kriittisesti.

Ammattikorkeakoulujen (AMK) opinnäytepalkinto (1000 e) päätettiin antaa ympäristösuunnittelija, agrologi Tanja Pöyhöselle Hämeen Ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen tutkinto-ohjelmassa tehdystä opinnäytteestä ”Kiertotaloutta edistävät julkiset hankinnat – Case: Kouvolan kaupunki”. Tanja Pöyhönen perehtyy opinnäytetyössään perusteellisesti kiertotalousajatteluun ja sen soveltamiseen julkisiin hankintoihin. Työssä on kartoitettu kiertotaloutta edistävien hankintojen tekemiseen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia Kouvolan kaupungilla sekä annettu kehittämisehdotuksia. Työ on ajankohtainen ja hyödynnettävissä laajasti julkisia hankintoja tekevissä ja kouluttavissa organisaatioissa. Se luo erityisesti ymmärrystä kiertotaloutta edistävien hankintojen mahdollisuuksien kartoittamisesta sekä kiertotaloutta edistävien strategisten tavoitteiden tehokkaasta jalkauttamisesta.Opinnäyte luo myös ymmärrystä ratkaisujen kehittämisestä niin kaupungeissa kuin laajemmin kunnissakin.

Kunniamaininnan YJYn arviointiraati halusi antaa arkkitehti Maiju Lehtimäelle Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnassa tehdystä opinnäytteestä “Tutkielmia mahdollisista maailmoista – Tulevaisuuskuvia pohjoisesta arkkitehtuurista”. Maiju Lehtimäki pohtii diplomityössään megatrendien vaikutusta tulevaisuuden rakennettuun ympäristöön ja visioi ekologisesti kestävää tulevaisuutta rakentaen skenaarion kuvitteellisesta Lumingin kaupungista vuonna 2050. Lehtimäki yhdistelee ansiokkaasti tulevaisuudentutkimusta ja arkkitehtuuria työssään, joka on lukukokemuksena lähes tietokirjamaisen viihdyttävä.

YJYn myöntämän opinnäytepalkinnon tarkoituksena on innostaa ja kannustaa opiskelijoita ympäristöjohtamisen opiskeluun ja kehittämiseen. Palkinto myönnetään joka toinen vuosi. Vuoden 2018 arviointiraatina toimi koko yhdistyksen hallitus.

 

Lisätietoja YJYn opinnäytetyökilpailusta 2018:

YJYn hallituksen jäsen Elina Mattero-Meronen
elina.matteromeronen@gmail.com

 

Kuvassa: kunniamaininnan saanut Maiju Lehtimäki, yliopistosarjan voittaja Elisabeth Miller sekä AMK-sarjan voittaja Tanja Pöyhönen